Giới thiệu Lễ Công bố các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia

Ngày 16/12/2014, Bộ Công Thương tổ chức Buổi giới thiệu Lễ Công bố các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia lần thứ 4 năm 2014 tại Bộ Công Thương 23 Ngô Quyền, Hà Nội.

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003. Đây là Chương trình duy nhất của Chính phủ Việt Nam tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm (hàng hóa và dịch vụ). Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ/ngành triển khai.

Theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9224/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 12 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 984/QĐ-BCT ngày 06 tháng 3 năm 2012 về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Thương hiệu Quốc gia (THQG) từ năm 2012 trở đi.

các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia lần thứ 4 năm 2014

Chương trình gồm ba nội dung chính: (1) Giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và tăng cường năng lực trong việc xây dựng, quảng bá, bảo vệ thương hiệu sản phẩm; (2) Tuyên truyền, quảng bá cho Chương trình THQG và các thương hiệu sản phẩm Việt Nam ở trong và ngoài nước ; (3) Lựa chọn các thương hiệu sản phẩm đạt THQG để hỗ trợ phát triển theo các giá trị mục tiêu của Chương trình là Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong. Một trong những nội dung quan trọng của Chương trình là lựa chọn các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2 năm lần. Năm 2014 là kỳ lựa chọn thứ tư.

Tham dự phía Bộ Công Thương có Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thương hiệu Quốc gia. Ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Tổng Thư ký Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu Quốc gia; Ông Đỗ Kim Lang, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Phó Tổng Thư ký Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu Quốc gia. Về phía các doanh nghiệp và báo chí: có đại diện của 63 doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia lần thứ 4 cùng đại diện của nhiều cơ quan báo chí, truyền thông và truyền hình.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải có bài phát biểu khai mạc, giới thiệu khái quát về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình. Cục trưởng Bùi Huy Sơn báo cáo triển khai Chương trình Thương hiệu Quốc gia của các kỳ trước, quy trình lựa chọn các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương - Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia về các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia lần thứ 4 năm 2014 và thông báo về thời gian tổ chức Lễ Công bố các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia vào ngày 23/12/2014. Năm 2014, 63 doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia, trong đó có 48 doanh nghiệp đã đạt THQG và tiếp tục được lựa chọn năm 2014 (23 doanh nghiệp 4 lần liên tiếp đạt THQG, 11 doanh nghiệp có 3 lần liên tiếp đạt THQG, 14 doanh nghiệp có 2 lần liên tiếp đạt THQG), 15 doanh nghiệp đăng ký mới đáp ứng đủ các tiêu chí và được lựa chọn năm 2014.

Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Chương trình Thương hiệu có vai trò quan trọng góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, cơ hội cũng như thách thức lớn hơn. Chương trình Thương hiệu Quốc gia sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hiệp hội ngành hàng tiếp cận với người tiêu dùng tại thị trường trong nước và quốc tế, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ.

Việc lựa chọn các thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia chỉ là sự khởi đầu để các doanh nghiệp trở thành đối tác của Chương trình. Nhà nước sẽ đứng ra bảo trợ cho các sản phẩm có chất lượng và uy tín kinh doanh, nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam tạo chỗ đứng vững vàng trên thị trường trong nước và có điều kiện phát triển ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, Thứ trưởng nhấn mạnh, các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia cần nỗ lực hết mình quyết tâm xây dựng và phát triển theo các giá trị của Chương trình.

Lễ Công bố các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia lần thứ tư sẽ được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội, ngày 23/12/2104.

Nguồn : Vietrade.gov.vn

http://www.vietrade.gov.vn/hoi-cho-trien-lam/4713-gii-thiu-l-cong-b-cac-doanh-nghip-t-thng-hiu-quc-gia-.html

 (0)

Bạn đã có một tài khoản? Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Đang tải thêm dữ liệu loading