Hàng Việt về quê

Chương trình xúc tiến thương mại đưa hàng Việt Nam về vùng sâu vùng xa.

Xem theo loại sự kiện