Tags:

[Tài trợ] Quất trồng trong 'chum', chơi tết kiểu mới ở miền Bắc

[Tài trợ] [Tài trợ] Quất trồng trong 'chum', chơi tết kiểu mới ở miền Bắc

Những cây quất trồng theo phương pháp bình thường có giá chỉ khoảng 300 nghìn đồng nhưng một cây quất như này, cây nhỏ cũng phải được 800 nghìn đồng,...
7 năm trước
Bình luận

Thành viên mới Thành viên mới

Vào lúc:4 năm trước

Vào lúc:4 năm trước

Vào lúc:4 năm trước

Vào lúc:4 năm trước

Thành viên tích cực Thành viên tích cực