Tags: phở sắn

Đưa phở sắn ra thế giới

Đưa phở sắn ra thế giới

Vực dậy một làng nghề đang mai một bằng ý tưởng xuất khẩu phở sắn.
3 năm trước
Bình luận

Thành viên mới Thành viên mới

Vào lúc:2 năm trước

Vào lúc:2 năm trước

Vào lúc:2 năm trước

Vào lúc:2 năm trước

Thành viên tích cực Thành viên tích cực