Quảng cáo

Đồng hành cùng Dùng Hàng Việt, các thương hiệu Hàng Việt có hàng loạt điểm tiếp cận với khách hàng, mang đến nhiều cơ hội xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng.

Chúng tôi mang đến cho các nhà quảng cáo giải pháp truyền thông tích hợp, tiếp cận khách hàng đa chiều theo từng chiến dịch quảng cáo, truyền thông. Việc đưa thông điệp được xây dựng cẩn thận và triển khai có tính chiến lược tạo ra tác động đa chiều và ảnh hưởng tối đa cho thương hiệu doanh nghiệp.

1.1. Tin Quảng cáo

Là bài viết mang tính giới thiệu, quảng cáo sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp đến người tiêu dùng. Trước tiêu đề sẽ có ký hiệu [QC]. Với loại tin này, doanh nghiệp ủng hộ Dùng Hàng Việt bằng cách chuyển một số tiền tùy tâm vào tài khoản trang web. Số tiền này được dùng để trang trả chi phí vận hành trang web, cho các tác giả tham gia viết bài.

1.2. Tin Tài trợ

Là tin doanh nghiệp tài trợ cho các tác giả viết về một nội dung, sự kiện nào đó, không liên quan đến sản phẩm doanh nghiệp, sau tiêu đề bài viết sẽ có ký hiệu [tin tài trợ] và trong bài viết sẽ có thông tin về doanh nghiệp.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:

-         Tên tài khoản:

-         Số:

Ngân hàng Vietcombank – Chi Nhanh TP.Hồ Chí Minh.