Việc làm

Bạn muốn gia nhập Ngôi nhà Dùng Hàng Việt?

Tại đây, chúng tôi luôn tìm kiếm những tài năng hàng đầu trong nước và trên thế giới - những người đi tiên phong trong việc dẫn dắt xu hướng mua sắm của người tiêu dùng, những nhân vật có cá tính nổi trội, hay những nhà sản xuất nội dung với khả năng sáng tạo vô biên. 

Dù bạn là ai, làm gì hay hoạt động trong bất kì lĩnh vực nào chỉ cần có nhiệt huyết, đam mê kinh doanh và muốn chinh phục thử thách. 

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG CHÀO ĐÓN BẠN TRỞ THÀNH MỘT PHẦN CỦA DÙNG HÀNG VIỆT.